Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home
 Dobrodošli Na Stranice Udruge Crom Alternativna Razmjena,
 

web prostor neprofitabilne socijalno-humanitarne organizacije kojom upravljaju njeni članovi. U razornoj monetarnoj klimi općeg nepovjerenja i opće sumnje u pouzdanost koja je zavladala svijetom u zadnje vrijeme, mnogi se odlučuju preseliti u alternativna područja, no koliko je njih u stanju ponuditi zaista pravu alternativu? Ovo nije marketinška agencija ili call center u kojem se u deset sekundi nastoji nekoga ubjediti u nešto, ovo je kutak Interneta u kojem se kroz konstantni razvoj alternativnog sustava za procjenu i razmjenu vrijednosti "Sustav Alternativne Valute Crom", formiranje opskrbnih lanaca i drugačijih modela financiranja, aktivno radi na izgradnji zdravog, politički korektnog, tehnološki inovativnog, kulturno kreativnog i ekonomski održivog životnog ambijenta. Diferencijacija raspona ponude i predanost zaštiti okoliša u fleksibilnoj panorami u kojoj kreativni umovi stvaraju inovativna rješenja i obilje novih mogućnosti sposobnih pokriti različite tržišne potrebe, pružajući time raznim društvenim i poslovnim segmentima profesionalnost, učinkovitost, sigurnost i dugotrajnu kvalitetu; od temeljne su važnosti za otvaranje puteva prema novim konceptima i njihovu transformaciju u stvarnost.

Bez ikakve dvojbe, život je svakako najveća od svih misterija s kojom se čovječanstvo ikad uhvatilo u koštac. Od prvog dana kalendara kojim se koristi, ljudska vrsta je uvijek bježala od suočavanja s izvornim problemom svih svojih muka izmišljajući problemu uvijek neke nove nazive i definicije. Od tada pa do danas, vođeno je bezbroj besmislenih ratova i palo mnogo nevinih žrtava. U etapi čovjekovog puta kroz vrijeme zvanoj "demokracija", ništa se nije promijenilo u odnosu na nekad - na Istoku stare priče, opresija, monopol, ugnjetavanja i porezi - na Zapadu ništa novo, strah, eksploatacije, prevare i korupcija. Izostankom razvoja monetarne kulture među širom populacijom, financijski, materijalni i informacijski resursi su i dalje pod kontrolom uske manjine utjecajnih ljudi koja iz toga izvlači maksimalnu korist na štetu svih ostalih živih stvorenja.

U sredini bezbrojnih svugdje prisutnih reklamnih i propagandnih poruka, bujne mašte i nedostatka znanja gdje samo naizgled vlada volja većine i gdje je umjesto kvalitete sve pitanje kvantitete; u društvu s manevarskim prostorom od A do Z u kojem se u ime potrošnje prihvaća dijalog samo u rasponu od A do B; spontano se sama od sebe počela rađati želja za nekom drugačijom slobodom i srećom. Probudila se volja za izgradnjom najljepšeg i najprivlačnijeg mjesta u ovom dijelu svemira u kojem ljudi ponosno žive i rade u miru i ljubavi, proizvode ekološki čistu energiju i ne uništavaju biljni i životinjski svijet, jedu zdravu hranu i svi skupa održavaju tu baštinu.


Uvod U Problem: Novac - Korijen Sveg Zla

Kako je moguće da danas kad svaki radnik proizvodi više nego ikad u svjetskoj povijesti, roditelji rade puno radno vrijeme a ipak im zbog sve većih razlika između cijena i plaća nedostaje novac za dostojanstveni život? Činjenica je da što više napredujemo, postajemo sve izoliraniji jedni od drugih. Zašto smo sve uskraćeniji za naša prava i zašto se sve više žrtvujemo, zašto imamo sve manje slobodnog vremena? Ne bi li se trebalo dešavati upravo suprotno budući da produktivno postajemo sve efikasniji? Zašto smo sve manje sretni? Nešto mora da je pogrešno!

Zaista je čudna situacija u kojoj je neka zajednica razvila ideju, raspolaže s radnom snagom i materijalom, ali je bez posredstva banke cijeli projekt samo mrtvo slovo na papiru. Bez zidara se ne može izgraditi stambeni objekt. Ako postoji prostor, ako postoje zidari, ako je tu i materijal, zašto je onda problem to što fali jedan obični komad papira s potpisom guvernera ili direktora banke? Nije li upravo nevjerovatno da su banke koje u principu ne proizvode ništa drugo osim znamenaka na papiru ili ekranu računala, moćnije i bogatije institucije od samih država čije stotine milijuna birača najveći dio života provode zatvoreni u nekom zagušljivom tvorničkom proizvodnom odjelu?

Svi su naši današnji problemi izravno povezani s monetarnim sustavom kojeg su i najkrvavije revolucije u povijesti izbjegavale dotaknuti. Zbog same strukture monetarnog sustava, novac ima najveći utjecaj na ponašanje ljudi samih prema sebi, drugim ljudima i prirodi koja ih okružuje. Novčani sustav utječe na naš svakodnevni život više nego izvršne, pravosudne i zakonodavne odluke zajedno. Najveći izvor moći leži u stvaranju novca, a ne zakona.

Ispred izdavatelja novca su samo dva moguća izbora: Služiti ili biti služen. U aktualnom globalnom financijskom sustavu, novac ne stvaraju društvene zajednice nego banke. Banke stvaraju novac i posuđuju ga s kamatama vladama i društvenim zajednicama na isti način kao što ljudima odobravaju kreditne kartice. U ovakvim uvjetima, što više radimo i proizvodimo, to se više zadužujemo. Misterija koja se sama po sebi neizbježno nameće na planetarnom nivou je sljedeća: Zašto se Mi Ljudi Svijeta kroz koncept u kojem se novčane jedinice bez ikakve materijalne podloge stvaraju iz nule, ne dobivši ništa za uzvrat, prihvaćamo zaduživati prema privatnoj instituciji za iznos sveukupne količine novca u opticaju?

Razvoj ljudske civilizacije je kroz postupno oduzimanje monetarne suverenosti stanovništvu, u konačnici svaki aspekt moderne društvene zajednice doveo do apsolutne ovisnosti o novcu izdavanom kao dug s pripadajućim kamatama, i kao rezultat proizveo invalidno društvo limitirano ambijentom bezbrojnih nenormalnih birokratskih zapreka i prinuda.

Tiskanje novca je najprofitabilnija poslovna aktivnost kojom se netko može baviti; emisiona dobit je najjača moć na planeti kojoj svi ljudi svijeta oduvijek robuju. Naš novac nema preciznu definiciju i zamagljen je kompliciranom terminologijom. Malo ljudi zna da u opticaju službenog globalnog monetarnog i financijskog sustava, cirkuliraju dvije vrste novca - zakonsko platno sredstvo i bankarska valuta.

Oba dvije valute imaju istog izdavaoca - banke u privatnom vlasništvu.
Obje valute su nula koja se bez ikakvog materijalnog pokrića izdaje iz praznog zraka, stoga opskrba ovakvom vrstom novca ne poznaje nikakva ograničenja.
Također, obje valute predstavljaju dug koji funkcionira na način da je isti iznos posuđenog novca u istom trenutku prisutan na dva različita mjesta - i u kreditorovoj kasi, i u dužnikovom džepu.
Zbog toga što izdavaoc uvijek u opticaj pušta samo iznos novca koji predstavlja glavnicu, i zbog toga što izdavaoc nikad u opticaj ne pušta iznos novca koji bi trebao predstavljati kamate, iznos sveukupnog duga kojeg treba vratiti uvijek je veći od iznosa originalno izdanog duga, pa obje valute i na individualnom i na kolektivnom nivou predstavljaju vječno dužničko ropstvo.
Svrha monopoliziranog sustava u kojem kao jedino sredstvo razmjene cirkuliraju ove dvije valute virtualnog karaktera, je kroz neizbježni porast zaduženja, porez i kamate - osigurati konstantni i potpuni prijenos vrijednosti stvarnog karaktera iz ruku mnogih u ruke elitne nekolicine.


Prirodna I Logična Funkcija Novca

Novac je u biti kolektivni mentalni sporazum koji sam po sebi ne predstavlja nikakvo stvarno bogatstvo; stvarne vrijednosti leže u idejama, kreativnim aktivnostima, robama, sirovinama, proizvodima i uslugama - a uloga novca je olakšati njihovu razmjenu.

Dobra valuta je izbor iza kojeg stoji kvaliteta, prihvaćanje loše valute uvjetovano je primjenom zakonske sile.

Društvenu zajednicu čini skup ljudi uključenih u proces u kojemu potrošači kao kupci kroz novac plaćaju konzumiranje rezultata rada proizvođača kao prodavača. U tom procesu, u isto vrijeme isti ljudi su svakodnevno i proizvođači i potrošači.

Kad bi svako od nas proizvodio samo onoliko koliko troši, na tržištu ne bi bilo nikakve prodajne ponude. Svakome od nas je potrebna redovna opksrba novcem, i da bi kupovali tuđe proizvode, i da bi financirali vlastitu proizvodnju.

Kruženjem novca, odnosno razmjenom bogatstva unutar društvene zajednice, stvara se veća raznolikost ne samo proizvoda i usluga već i kreativnih ideja, pa su time svi bogatiji. Međutim, da bi novac mogao dobro funkcionirati, svi ga moraju imati, svakome mora biti omogućen jednak i ravnopravan pristup novcu.


Uvod U Soluciju: Novac - Izvor Svakog Dobra

Ako ne bude bilo u stanju usvojiti apsolutno jasnu i poštenu koncepciju novca, čovječanstvo nikad neće imati zdrav i stabilan, održivi monetarni i financijski sustav. Tko god predlagao novi ekonomski model, prvo pitanje s kojim se mora suočiti je čemu sustav uopće treba služiti. Točan odgovor je da svima mora osigurati život dostojan čovjeka. Način stvaranja valute i njene distribucije, njena forma, tko je vlasnik novca u trenutku njegovog stvaranja, tko je vlasnik novca u opticaju - kritična su pitanja koja u potpunosti diktiraju oblik i kolektivnog i individualnog postojanja.

Vlasništvo nad novčanim sustavom je od ključne važnosti za svaku društvenu zajednicu čija je namjera postići bilo kakvu vrstu trajnog prosperiteta.

Sredstvo razmjene je posredno sredstvo korišćeno kao mjera za vrijednost roba i usluga na tržištu. Iako je novac sve ono oko čega se dvije strane slože upotrebljavati ga kao sredstvo razmjene, čovječanstvo je iz nekog tajanstvenog razloga već stoljećima uvjereno da je novac samo ono što u monopolskom režimu zakonom određuju i kontroliraju vlade ili centralne banke.

Ili će novac početi služiti ljudima, ili će ljudi i dalje služiti novcu; ili ćemo postati slobodni tako što ćemo kao njegovi vlasnici sami tiskati novac kojim se koristimo, ili ćemo zauvijek robovati onima koji ga tiskaju umjesto nas.

Kao jedini proizvođači stvarnog bogatstva, Ljudi Svijeta su i jedini izvor novca, stoga ne samo što imaju potpuno pravo tiskati bilo koju vrstu novca koja najbolje zadovoljava njihove potrebe, već je njihovo pravo i osim univerzalno prihvaćenog platnog sredstva - koristiti se po slobodnom izboru bilo kojom drugom vrstom sredstva za razmjenu.

Novac koji predstavlja samo obične znamenke na komadu papira, može se stvarati u neograničenim količinama - što je više novca u opticaju, to je manja njegova vrijednost. Po pitanju stabilnosti valute i cijena, monetarni sustav najbolje funkcionira kad je reguliran tako da je novčana ponuda proporcionalna opskrbi stvarnim bogatstvom na tržištu. Novčani sustav u ekonomiji neke zajednice ne smije narušavati sklad između razine proizvodnje i stvarne potrebe za potrošnjom. Drugim riječima, novčani sustav ne smije predstavljati prepreku za obustavu pretjerane proizvodnje. Isto tako, novčani sustav mora predstavljati most, a ne provaliju koja zjapi između nezadovoljenih potreba i neiskorištenih proizvodnih kapaciteta.


Ekonomska revolucija - monetarna suverenost i financijska neovisnost.

 

Ponuđeni Izbor: Pošten, Održiv I Efikasan Sustav Za Procjenu I Razmjenu Vrijednosti

Nema razloga zbog kojeg bi svijet morao postojati kao nered kakav je oduvijek bio. Mi iz Udruge Crom Alternativna Razmjena, odlučili smo pristupiti konkretnom ostvarenju inovativne ideje o novom svijetu koji stoji ispred nas i čeka na našu djecu, svijetu u kojem se ekonomija ne dijeli na virtualnu i stvarnu, svijetu oslobođene individualne kreativnosti u kojem je razvijena kolektivna svijest da je ljudska vrsta samo jedna - ona koja nije podijeljena na vladajuću i podčinjenu. Kao osnovni uvjet egzistiranja bilo kakvog pravednog civilnog društva, danas počinjemo graditi sutrašnjost održive ekonomije baziranu na zdravom razumu, financijskoj demokraciji i socijalnoj pravdi; u čijem srcu kuca monetarna suverenost i financijska neovisnost svih pripadnika društvene zajednice. Svijet kojem težimo nije svijet radnih mjesta nastalih zbog potrebe za prihodom već iz razumijevanja onog što je najbolje za sve nas.

Sustav Alternativne Valute Crom - Sustav Za Procjenu I Razmjenu Vrijednosti

 

Crom Alternativna Valuta - Društvena Mreža I Platni Sustav je projekt Udruge Crom Alternativna Razmjena, a predstavlja alat za razvoj ekonomija lokalnih zajednica kroz koji se širim mogućnostima povećava kvaliteta i obim trgovanja. Sustav Alternativne Valute Crom je institucionalna referentna točka za komunikaciju kroz koju članovi obavljaju razmjene. Ne potiče ljude na međusobnu kompeticiju već na međusobnu suradnju. Preorijentiramo li se mi ljudi s ekonomije međusobnog natjecanja na ekonomiju međusobne suradnje baziranu na zakonima prirode i logike, imat ćemo dovoljno i hrane i energije; nakon doba u kojem je carevala manipulacija, nastupit će doba ljubavi i sretne interakcije, svjesnosti i racionalnosti.

Za razliku od aktualnog globalnog monetarnog sustava u kojem se kroz kamatonosni dug, djelomičnu obveznu rezervu, porez i inflaciju, kao jedini mogući izbor Ljudima Svijeta pruža onaj nametnut od strane elitnih financijskih moćnika; Sustav Alternativne Valute Crom kroz kooperativnu ekonomiju nudi neograničeni razvoj i aplikaciju čovjekove mašte, kreativnosti i domišljatosti.

Sustav Za Procjenu I Razmjenu Vrijednosti Crom, sustav je u kojem tko god želi može trgovati svojom imovinom ili uslugama, kroz novac ili bez novca. Niko nikoga ne prisiljava na trgovanje, i niko nikoga ne sprječava u trgovanju. Ako dvije strane postignu međusobni dogovor - bez obzira na vlade i njihove zakone, banke i njihova pravila, religije i njihove instrukcije - dolazi do razmjene neke vrijednosti. Budući da se razmjenjuje bogatstvo a ne sìromaštvo, rezultat trgovanja je da su obje strane zadovoljne. Niko nikoga nije imao namjeru prevariti, i niko nikoga nije nadmudrio. Svima odgovara ovakav način trgovanja jer tako dolazi do pravedne raspodjele bogatstva, a ona je jedan od osnovnih uvjeta za kolektivnu sreću i rađanje prijateljstava.

Sustav Za Procjenu I Razmjenu Vrijednosti Crom, sustav je u kojem nema monopola, svako može postati proizvođač. Budući da svi po svom slobodnom izboru mogu kupovati samo ono od čega imaju koristi, svakom je proizvođaču u interesu da potrošači njegovim proizvodima i uslugama budu sretni i zadovoljni - u suprotnom slučaju, kako u sustavu ne postoji nevidljiva ruka, proizvođač propada. Kako nitko nije prisiljen kupovati više od onoga što mu treba, slobodno tržište samo po sebi automatski optimizira alokaciju resursa na najracionalniji mogući način.

U Sustavu Alternativne Valute Crom, kao univerzalno platno sredstvo između svih ostalih mogućnosti slobodnog izbora platnog sredstva po vlastitoj preferenciji, cirkulira valuta koja je dizajnirana tako da onemogućuje manipulacije koje su od same pojave novca uništavale slobodna tržišta i spriječavale njihov razvoj. Radi se o novcu koji u principu sam po sebi predstavlja slobodno tržište. Crom Alternativna Valuta je po svojoj prirodi kompaktibilna sa slobodnim tržištem - funkcionira na način da proizvodi i potiče razvoj slobodnog tržišta. Drugim riječima, umjesto da joj netko, na njenu štetu, nešto nameće zakonskom silom - društvena zajednica koja egzistira unutar Sustava Crom je ta koja kao slobodno tržište, u vlastitu korist, sama i donosi i provodi svoje odluke.

Univerzalna vrijednost kao platno sredstvo i sredstvo razmjene globalnog karaktera, koja je iz zamisli dovedena u postojanje pod nazivom Crom Alternativna Valuta, ideja je koja pruža zaista brojne prednosti i stvarnu alternativu ratu za što više što boljeg novca koji je obilježio čovjekovo postojanje. Njena najveća mana - centralizacija novca, eliminirana je kroz samo načelo na kojem se ovaj sustav za procjenu i razmjenu vrijednosti bazira: "Slobodne Valute - Slobodna Tržišta - Slobodni Ljudi - Slobodni Planet". Decentralizacija novca se kao neizostavna potreba, u ovom sustavu za procjenu i razmjenu vrijednosti rješila na jedinstven način, drugačiji od svih ostalih postojećih alternativa u svijetu - nitko nikome ne može zabraniti da u poslovanju i trgovanju koristi bilo koju vrstu platnog sredstva ili sredstva za razmjenu koje za njega predstavlja najbolju vrstu novca. Slobodno tržište na kojem svako po osobnom nahođenju može izabrati svoju najbolju vrstu novca - dovoljno da ga prihvati i druga strana - svakako je puno bolji pristup problemu centraliziranog novca od ograničavanja područja njegove upotrebe kroz lokalne valute. Osim toga, u pogledu decentralizacije novca, znatnu razliku u odnosu na tradicionalnu strukturu moći predstavlja i činjenica da vlasnici Sustava Alternativne Valute Crom nisu moćni pojedinci nego ravnopravno svi članovi zajednice.

U Sustavu Za Procjenu I Razmjenu Vrijednosti Crom, preorijentirali smo se s koncepta "novac - dug" na koncept "novac - imovina", i izbacili kamate iz upotrebe. Unutar sustava, djelomična obvezna rezerva je također nepoznanica. Eliminirana je suluda potreba za stalnom kreditnom ekspanzijom i konstantnim porastom društvenog bruto proizvoda, a porez i inflacija cijena su također postali dio zaborava.

U odnosu na svjetske službene valute koje umjesto stvarnih vrijednosti predstavljaju financijske dugove koji u moru očaja plutaju jedni protiv drugih, i većinu lokalnih i komplementarnih valuta koje iz razloga što im vrijednost proizlazi iz povezanosti s navedenim oficijalnim nacionalnim valutama u biti predstavljaju samo njihove proxy valute; Crom je alternativa zaista u punom smislu te riječi. Po definiciji, kao valuta predstavlja kombinaciju fiksne količine pet plemenitih metala - zlato, srebro, platina, paladij, rodij - inkorporiranih u jednu košaricu. Kao takav, Crom je ujedno i mjera za vrijednost, i vrijednost same mjere. Istovremeno služi i kao obračunska jedinica, i kao sredstvo razmjene, i kao skladište vrijednosti.

Specifičnom definicijom Alternativne Valute Crom, te načinom njenog izdavanja i distribucije, skupa s dodatnim kriterijima, novčana ponuda je regulirana na optimalan način koji podržava racionalni odnos između proizvodnje i potrošnje. Iako je Crom Sustav Za Procjenu I Razmjenu Vrijednosti - suveren; iako je njegova kupovna moć zbog košarice plemenitih metala čiju fiksnu količinu predstavlja - stabilna i neovisna o državnim monetarnim politikama i svjetskim financijskim trendovima; način na koji članovi sustava obavljaju razmjene i ispunjavaju svoje obaveze - jednostavan je i u dovoljnoj mjeri fleksibilan.

Sustav Alternativne Valute Crom orijentiran je prema suradnji među ljudima i životnom stilu unutar njihovih mogućnosti, a one i nisu tako male. Priroda nam velikodušno u izobilju daje sve što nam treba za opstanak. Zdrav razum proizvodi zdrava i logična rješenja: Industrijalizacija, mehanizacija i robotizacija trebaju čovjeku pružiti bolji život s dovoljno slobodnog vremena. Budući da blagostanje nikada ne proizlazi iz uništavanja dobara, rat za profitom nikako ne može rezultirati općim blagostanjem.

Glavna odlika ovog suverenog alternativnog sustava za procjenu i razmjenu vrijednosti, svakako je potpuno suprotni krajnji cilj u odnosu na službeni monetarno-financijski sustav: Umjesto potpuno ovisnim o bankarsko-političkom kontrolnom aparatu, čovjeka učiniti što neovisnijim i manje osjetljivim na ekonomske krize. Motivacija ljudi na samodostatnost u osiguranju osnovnih životnih potreba poput vode, hrane i energije - stoga se maksimalno podržava na ovim web stranicama.  


Prednosti

Svima nam je potreban novi, pošten i funkcionalan sustav za procjenu i razmjenu vrijednosti, u kojem svako može prepoznati dobru priliku i zaključiti ozbiljni posao.

Zašto bi se netko mogao odlučiti postati članom ove društvene i poslovne zajednice?
Zato što je razočaran i umoran od svega, zato što žudi za dobrim vibracijama i želi probati nešto novo i drugačije, zato što je članstvo besplatno i zato što na računu odmah nalazi 10 croma. Za poslovanje kroz Sustav Alternativne Valute Crom postoje dobri motivi:

- susret ponude i potražnje na neovisnoj i nemanipuliranoj tržnici proizvoda i usluga,
- direktni poslovni odnosi bez posrednika,
- nema poreza,
- nema transakcijskih provizija,
- niski mjesečni troškovi održavanja računa,
- stabilna kupovna moć bez inflacije,
- beskamatni Crom krediti,
- sloboda od birokratskih komplikacija,
- sigurno i instantno primanje i slanje novca,
- spas od oficijalnih političkih i ekonomskih zamki i nepogoda,
- nepodložnost valutnim špekulacijama,
- 100% valutno pokriće stvarnim vrijednostima,
- stabilna internacionalna vrijednost valute,
- poticaji za Crom brokere,
- godišnja isplata dividende svim verificiranim članovima sustava.


Zdrave lokalne ekonomije su stup zdrave globalne ekonomije. Udruga Crom Alternativna Razmjena radi na stvaranju malih mreža lokalnih zajednica i širenju alternativnog sustava za procjenu i razmjenu vrijednosti na cijeli društveni lanac, od proizvođača do potrošača; uključujući male i velike trgovce, proizvođače osnovnih potrepština, radnike, penzionere i invalide. Sustav ne poznaje teritorijalna ograničenja, pa mu je razvojni potencijal postati međunarodni platni sustav za poslovnu zajednicu kojim bi se premostile lokalne, regionalne, nacionalne i kontinentalne prepreke.

Alternativne valute su u najvećem postotku lokalne valute ograničene na mala područja. Paralelno s tim, ideja o alternativnoj valuti izgleda divno sve dok se taj novac ne pokuša upotrijebiti izvan zajednice u kojoj je u opticaju. Crom Alternativna Valuta između ostalog predstavlja konkretno rješenje i u tom pogledu. Kako se kroz kolektivnu svijest bude povećavala važnost cijele mreže, tako će se i više cijeniti svaka pojedinačna razmjena unutar nje, a slobodno tržište će bez političke obojanosti odlučivati o vrijednosti novih ideja.


Što Se Može Kupiti Cromima?

Osim svega onoga što se nalazi u ponudi na Crom Tržnici, također i izvan njenih okvira - u cromima se može prodati i kupiti sve ono oko čega se postigne dogovor sa suprotnom stranom u bilo kojem dijelu ovog svijeta.


Valuta Slobodnog Planeta

Ključne riječi kao ekonomija, financije, alternativne valute, monetarni sistem, dug, središnja banka, novac, krediti, javni dug, kamate, demokracija, slobodno tržište, socijalna pravda, financijska neovisnost, korupcija, cenzura, sredstvo razmjene, poduzetnik, sloboda, roba, proizvodi, plaće, profit, osobni dohodak, usluge, financijski derivati, gospodarstvo, radno vrijeme, novčani sustav, proizvodnja, potrošnja, ponuda, potražnja, monetarna suverenost, poduzetništvo, pare, novčanice, komplementarne valute, materijalno pokriće, tržnica, transakcije, gotovina, novi svjetski poredak, dužničko ropstvo, keš, lihvarstvo, lokalne valute, lova, kamatarenje, djelomična rezerva, frakcijsko bankarstvo, fiat novac, seigniorage, emisiona dobit, dionice, bankrot, stečaj, burza, kupnja, prodaja, biznis, barter, fer trgovanje, monetarna kultura, fer razmjena, trampa, roba za robu, suživot s prirodom, održivi način života - o tome se ovdje radi.

Iza novca u ovom održivom globalno-lokalnom monetarno-financijskom sustavu u kojem umjesto kompeticije glavnu riječ vodi kooperacija, rađe nego nacionalne valute i financijski inženjering - stoji sudjelovanje stvarnih ljudi u kreaciji stvarnih vrijednosti kroz ponudu stvarne robe, stvarnih proizvoda i stvarnih usluga.

Alternativni sustav za procjenu i razmjenu vrijednosti nije borba protiv bilo koga ili protiv bilo čega, on je miroljubivo samoispitivanje, edukacija i izbor kroz kojeg ljudi što uspjeh umjesto profitom mjere srećom - većom samodostatnošću vraćaju kontrolu nad svojim sudbinama u svoje ruke. Crom Alternativna Vrijednost je kao kooperativna ekonomija spontani odgovor na predugo nezadovoljene individualne i zajedničke potrebe sve usamljenijeg i depresivnijeg čovječanstva.

 


 

.

 Money is everything what two sides can agree to use as a medium of exchange. Novac je sve ono što dvije strane pristaju upotrebljavati kao sredstvo razmjene. Il denaro è tutto ciò che due parti accettano usare come mezzo di scambio.      Zadnje Vijesti

linija

 nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio     Novo Na Forumu